RAČUNOVODSKI SERVIS
V&D, Danijel Gačar S.p., Računovodske in poslovne storitve,
Cesta na polje 3
2331, Pragersko
ID št. za DDV: SI 60120797
GSM: 070/834-890
TEL: 02/803-78-46
FAX: 059/941-979
E-mail: info@poglejracun.eu
POGLEJ RAČUN - RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE, Haložan Vilibald S.p.
Cesta na polje 3
2331 Pragersko
DŠ: 58283935
GSM: 031/474-215
TEL: 02/803-78-46
Fax: 059/941-979
Email: info@poglejracun.eu
v sodelovanju