PONUDBA
NUDIMO NASLEDNJE RAČUNOVODSKE STORITVE
- računovodske storitve za gospodarske družbe,
  pravne osebe, samostojne podjetnike in društva
- vodenje temeljnih poslovnih knjig
- obračun DDV
- vodenje registra osnovnih sredstev z izračunom amortizacije
- plačilni promet
- obračun plač in ostalih osebnih prejemkov
- obračun zamudnih obresti
- sestavljanje letnih in medletnih računovodskih izkazov
- sestavljanje davčne bilance
- priprava poročil in zbiranje podatkov za državne institucije
- svetovanje o poslovanju po slovenskih računovodskih standardih