KDO SMO
O PODJETJU
Računovodstvo, ki ga opravljamo za stranke, ni zgolj knjiženje podatkov, ampak storitev, ki
skozi svetovanje našim strankam omogoča učinkovito vodenje podjetja. Glavnino naše
dejavnosti predstavljajo storitve s področja knjigovodstva, računovodstva, davčnega in
poslovnega svetovanje ter finančnega inženiringa. Nenehno sledenje spremembam na teh
področjih in naše  izkušnje so vsekakor zagotovilo za strokovno, kakovostno in pravočasno
opravljeno delo.
 Od strateških odločitev je odvisno, ali bo vaše podjetje raslo ali propadlo. Večino informacij, ki
jih nujno potrebujete pri pravilnem odločanju o nadaljnjih strategijah podjetja, pa lahko dobite že
iz računovodskih poročil, ki jih marsikdo ne zna brati in se ne zaveda njihovega pomena. Doseči
likvidnost in rentabilnost poslovanja je zahtevna naloga, saj je potrebno poznati tudi različne
možnosti za investiranje, financiranje z zadolževanjem, optimizacijo davkov, zavarovanje
terjatev – to pa zahteva finančni načrt. Ga imate?
S sodobno informacijsko tehnologijo in uporabo mednarodno priznanih računalniških
programov našim partnerjem jamčimo hitro in sprotno zagotavljanje informacij. Vsako stranko
obravnavamo individualno, kar pomeni, da se poglobljeno posvetimo njenim posebnostim pri
poslovanju. Na osnovi večletnih izkušenj vam nudimo pomoč tako pri nabavi profesionalne
računalniške opreme priznanih svetovnih proizvajalcev kot pri vzpostavitvi lastnega
računalniškega sistema.
Zavedamo se, da je prihodnost v inovativnih pristopih in novih tehnologijah. Tako je smer
razvoja našega podjetja nedvomno v poslovanje preko spletnih aplikacij. Svojim strankam želimo
na ta način zagotavljati še hitrejše in transparentno posredovanje podatkov.
VIZIJA
Naša vizija se je uveljaviti kot zaupanja vreden in odgovoren računovodski servis, ki Vam
olajša delo in Vas varno vodi prek računovodskih in davčnih čeri. Ustvarjeni smo za podjetne,
zato skupaj z Vami mislimo vnaprej in Vam pomagamo dosegati in presegati začrtane
podjetniške cilje.